Seniorenraden: Wens of noodzaak?

Handleiding voor bestaande en nog op te richten seniorenraden

 

Dit boek is bedoeld om de lezer handvatten aan te reiken om nog meer inhoud te geven

aan de rol van seniorenraden of andere gelijkwaardige instituten, die bijdragen aan

burgerparticipatie in het seniorenbeleid van de Gemeente. De handleiding is een stimulans

voor 55 plussers om de regie in eigen hand te nemen en de zelfredzaamheid te vergroten.

Aan de orde komen zaken als: Wat is een seniorenraad?

Waarom een seniorenraad? Hoe structureel op te zetten?

Knelpunten bij de opstart. Relatie seniorenraad en WMO raad.

De plaats van de seniorenraad in het sociaal domein.

Stappenplan voor de oprichting met

voorbeeldstatuten en een convenant met de Gemeente.

Verder worden er een dertigtal initiatieven genoemd

die een seniorenraad kan oppakken.