Beknopte inhoud van het boek Gelukkiger ouder worden

Ouder worden met een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid wil iedereen.

Maar om ondanks beperkingen toch gelukkig te zijn is een uitdaging. Het is

genoegzaam bekend dat de mens in belangrijke mate zelf de vitaliteit van het lichaam

en geest kan beïnvloeden.

De schrijver, Wim van Kreij, is erin geslaagd

om een groot aantal praktische ideeën

en tips aan te dragen, die hierbij behulpzaam

kunnen zijn.

 

Door positief te blijven denken kunt U er zelf

aan meewerken om op een prettige manier

ouder te worden. De samensteller van het boek

'Gelukkiger ouder worden' heeft het welzijn van

senioren in acht facetten verdeeld en gaat o.a.

in op gezondheidsaspecten; het omgaan met eenzaamheid, het stimuleren van de

geest, wonen, woonomgeving en veiligheid. Verder gaat hij in op ontspanning, geldbeheer, schenkingen en voorzieningen voor de oude dag. Kortom, een praktisch handboek waarin jongere en oudere senioren veel handreikingen krijgen om gelukkiger door het leven te gaan.

Copyright © All Rights Reserved websitebouwen4you.nl